Minor

De Leidse Studievereniging Kindermishandeling is ontstaan uit de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief van de Universiteit Leiden. Tijdens deze interdisciplinaire minor wordt vanuit pedagogisch, psychologisch, juridisch en bestuurskundig oogpunt onder andere gekeken naar het ontstaan, het signaleren en het voorkomen van kindermishandeling en het behandelen van de sociale, cognitieve, emotionele en neurobiologische gevolgen die het met zich meebrengt. Naast vijf vakken bevat de minor een praktijkopdracht waarin de geleerde theorie kan worden toegepast in het werkveld en zo nieuwe kennis kan worden opgedaan. Alle minorvakken zijn ook afzonderlijk te volgen als keuzevak.

De minor bestaat uit de volgende vakken:

  • Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie
  • Juridische aspecten van kindermishandeling
  • Psychological and neurobiological consequences of childhood abuse (Engelstalig)
  • Forensische aspecten van kindermishandeling
  • Kindermishandeling en jeugdbeleid: besluiten in uitvoering
  • Van theorie naar werkveld: praktijkopdracht minor Kindermishandeling

Voor meer informatie over de minor of de individuele vakken, klik hier.