Over L.S.K.

De Leidse Studievereniging Kindermishandeling (L.S.K.) is een nieuwe studievereniging die in februari 2018 is opgericht. De vereniging is ontstaan uit de minor ‘Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief’ vanuit de Universiteit Leiden. Deze minor richt zich op verschillende aspecten en invalshoeken rondom het onderwerp en is daarmee zeer interdisciplinair. Voor meer informatie over de minor, klik hier.

Hoewel het onderwerp kindermishandeling erg specifiek lijkt, is hier ontzettend veel over te vertellen en te leren. Bovendien is het een maatschappelijk zeer relevant probleem wat steeds meer aandacht krijgt. L.S.K. heeft als doel het bieden van verbreding en verdieping binnen dit expertisegebied. Dit doen we door het organiseren van lezingen, workshops en werkbezoeken, waarbij zowel wetenschappelijke kennis en praktijkervaring wordt gedeeld. Hiermee bieden we een aanvullend platform aan studenten, professionals en andere geïnteresseerden om kennis op te doen en met elkaar te delen.
Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van kindermishandeling- en verwaarlozing in de breedste zin van het begrip. Dit betekent dat het op concrete of directe wijze, maar ook op een meer abstracte of indirecte wijze geïnterpreteerd kan worden. Zo kan het gaan om het bespreken van seksueel misbruik met slachtoffers tot de rechten van kinderen in (v)echtscheidingen.  Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.