Uitschrijven

Mocht je je lidmaatschap willen beëindigen, stuur dan een mail hierover naar lsk@fsw.leidenuniv.nl. De vereniging hanteert een opzegtermijn van 1 maand en een lidmaatschap loopt van één september tot en met eenendertig augustus van het volgende jaar. Wil je je lidmaatschap voor het aankomende collegejaar opzeggen, dien je je dus uiterlijk 31 juli af te melden.